Jump to content
  • 0

Player rankings


nvh

Question

3 answers to this question

Recommended Posts

  • 0
1 hour ago, nvh said:

Can I create a table player ranking in the game?

 

Yes. You wont be able to show the player rank on screen. But you can display the "Rank" in a textbox or chatbox.

 

Condition: IF player rank = 1

Display Text "Apprentice"

 

Condition: IF player rank = 2

Display Text "Warrior"

 

If you look at my journal tutorial you can get an idea of how to do this. Just change the way alignment system works to rank/title:

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 0
3 hours ago, Ainz Ooal Gown said:

 

Đúng. Bạn sẽ không thể hiển thị thứ hạng người chơi trên màn hình. Nhưng bạn có thể hiển thị "Xếp hạng" trong hộp văn bản hoặc hộp trò chuyện.

 

Điều kiện: NẾU người chơi xếp hạng = 1

Hiển thị văn bản "Người học việc"

 

Điều kiện: NẾU người chơi xếp hạng = 2

Hiển thị văn bản "Chiến binh"

 

Nếu bạn nhìn vào hướng dẫn tạp chí của tôi, bạn có thể biết được cách thực hiện điều này. Chỉ cần thay đổi cách hệ thống căn chỉnh hoạt động để xếp hạng / tiêu đề:

 

 

Thanks very much. it is definitely  Helpful for me

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...