Jump to content
  • 0

I just did only updates 1.8


Martinnl

Question

 

I just did only updates 1.8 and immediately jumped out to me such a mistake I do not know if this is a mistake for me only if it's a bug ... a description of the error in the Dutch language

 

Zie het einde van dit bericht voor meer informatie over het aanroepen 
van JIT-foutopsporing (Just In Time) in plaats van dit dialoogvenster.

************** Tekst van uitzondering **************
Mono.Data.Sqlite.SqliteException (0x80004005): SQLite error
no such table: options
   bij Mono.Data.Sqlite.SQLite3.Prepare(SqliteConnection cnn, String strSql, SqliteStatement previous, UInt32 timeoutMS, String& strRemain)
   bij Mono.Data.Sqlite.SqliteCommand.BuildNextCommand()
   bij Mono.Data.Sqlite.SqliteCommand.GetStatement(Int32 index)
   bij Mono.Data.Sqlite.SqliteDataReader.NextResult()
   bij Mono.Data.Sqlite.SqliteDataReader..ctor(SqliteCommand cmd, CommandBehavior behave)
   bij Mono.Data.Sqlite.SqliteCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
   bij Mono.Data.Sqlite.SqliteCommand.ExecuteReader()
   bij Intersect_Editor.Classes.Database.GetOptionStr(String name) in C:\Users\JC Snider\Desktop\Intersect-Engine\Intersect Editor\Classes\Core\Database.cs:regel 348
   bij Intersect_Editor.Classes.Database.GetOptionBool(String name) in C:\Users\JC Snider\Desktop\Intersect-Engine\Intersect Editor\Classes\Core\Database.cs:regel 373
   bij Intersect_Editor.Classes.Database.InitMapCache() in C:\Users\JC Snider\Desktop\Intersect-Engine\Intersect Editor\Classes\Core\Database.cs:regel 291
   bij Intersect_Editor.Forms.FrmLogin.frmLogin_Load(Object sender, EventArgs e) in C:\Users\JC Snider\Desktop\Intersect-Engine\Intersect Editor\Forms\frmLogin.cs:regel 60
   bij System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   bij System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   bij System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   bij System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   bij System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   bij System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   bij System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   bij System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   bij System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   bij System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   bij System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Geladen assembly's **************
mscorlib
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.6.1080.0 built by: NETFXREL3STAGE
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
Intersect Editor
    Assembly-versie: 0.0.1.8
    Win32-versie: 0.0.1.8
    CodeBase: file:///C:/Users/mediamarkt/Desktop/Intersect%20Alpha%201.6/Client%20and%20Editor/Intersect%20Editor.exe
----------------------------------------
System.Windows.Forms
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.6.1081.0 built by: NETFXREL3STAGE
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Drawing
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.6.1078.0 built by: NETFXREL3STAGE
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
Intersect Library
    Assembly-versie: 1.0.0.0
    Win32-versie: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/mediamarkt/Desktop/Intersect%20Alpha%201.6/Client%20and%20Editor/Intersect%20Library.DLL
----------------------------------------
WeifenLuo.WinFormsUI.Docking
    Assembly-versie: 3.0.0.0
    Win32-versie: 3.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/mediamarkt/Desktop/Intersect%20Alpha%201.6/Client%20and%20Editor/WeifenLuo.WinFormsUI.Docking.DLL
----------------------------------------
System.Configuration
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Core
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
System.Xml
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.6.1064.2 built by: NETFXREL3STAGE
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
MonoGame.Framework
    Assembly-versie: 3.5.1.1679
    Win32-versie: 3.5.1.1679
    CodeBase: file:///C:/Users/mediamarkt/Desktop/Intersect%20Alpha%201.6/Client%20and%20Editor/MonoGame.Framework.DLL
----------------------------------------
mscorlib.resources
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_nl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
----------------------------------------
SharpDX
    Assembly-versie: 2.6.3.0
    Win32-versie: 2.6.3
    CodeBase: file:///C:/Users/mediamarkt/Desktop/Intersect%20Alpha%201.6/Client%20and%20Editor/SharpDX.DLL
----------------------------------------
Mono.Data.Sqlite
    Assembly-versie: 2.0.0.0
    Win32-versie: 2.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/mediamarkt/Desktop/Intersect%20Alpha%201.6/Client%20and%20Editor/Mono.Data.Sqlite.DLL
----------------------------------------
System.Data
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.6.1082.0 built by: NETFXREL3STAGE
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
----------------------------------------
System.Transactions
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.6.1080.0 built by: NETFXREL3STAGE
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Transactions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
----------------------------------------
System.EnterpriseServices
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
    Assembly-versie: 4.0.0.0
    Win32-versie: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_nl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------

************** JIT-foutopsporing **************
Als u JIT-foutopsporing wilt inschakelen, moet in het configuratiebestand voor deze
toepassing of computer (machine.config) de waarde
jitDebugging in het gedeelte system.windows.forms zijn ingesteld.
De toepassing moet ook zijn gecompileerd terwijl foutopsporing
was ingeschakeld.

Bijvoorbeeld:

<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

Wanneer JIT-foutopsporing is ingeschakeld, worden onverwerkte uitzonderingen
naar het JIT-foutopsporingsprogramma gestuurd dat op de computer is geregistreerd
en worden niet door dit dialoogvenster verwerkt.

Link to comment
Share on other sites

1 answer to this question

Recommended Posts

×
×
  • Create New...