Jump to content

kenotaku112121

Members
  • Posts

    1
  • Joined

  • Last visited

Recent Profile Visitors

672 profile views

kenotaku112121's Achievements

Single Status Update

See all updates by kenotaku112121

  1. tại sao tôi lỗi file server tôi xóa làm cái mới lại mất hết map mà tôi đã tạo vậy ai biết chỉ với tôi có lưu hình map rồi mà không mở đc 

    làm tôi tạo lại rất mất thời gian hy vọng admin fix lại có thể mở map đã tạo nếu file server lỗi xóa đi làm lại file mới thì mở được map đã tạo 

×
×
  • Create New...